top of page
  • kandidaat-leden hebben het recht gratis twee vergaderingen bij te wonen om kennis te maken en de clubwerking te leren kennen

  • nadien zal worden gevraagd het lidgeld (zie verder) te betalen op ons rekeningnummer BE49 9733 5189 0671 (Argenta)

  • een pasfoto voor gebruik op lidkaart en website dient opgestuurd te worden naar secretaris@edegem-ffclub.be.

  • het inschrijven zelf gebeurt alleen langs het INSCHRIJVINGSFORMULIER voor nieuwe leden via onderstaande link:

 

https://forms.gle/AsuXXme3xFiPWLnn7

 

  • bij het inschrijven wordt aan de nieuwe leden gevraagd om zich akkoord te verklaren met de statuten en de privacyverklaring van de vereniging.

 

Het lidgeld voor het lopende werkjaar bedraagt:

  • inschrijving tussen 1 januari en 31 maart: 40 euro

  • inschrijving tussen 1 april en 30 augustus: 30 euro

  • inschrijving tussen 1 september en 31 december: 50 euro (dit voor het volgende werkjaar inbegrepen)

 

De clubverzekering bij Breedbeeld is daarbij altijd automatisch inbegrepen. Een bijkomende bijdrage van 10 euro/werkjaar (niet verplicht)voor een individueel lidmaatschap bij Breedbeeld kan eventueel langs de club doorgestort worden. De voordelen hiervan kan je terugvinden op de website van Breedbeeld.

 

Fotofilmclub Edegem is een vereniging zonder winstoogmerk (VZW) gevestigd in de gemeente Edegem en staat geheel buiten alle politieke en godsdienstige strekkingen. Zowel beginnende fotografen als fotografen met gevorderde kennis zijn welkom.

 

Voor beginnende fotografen wordt wel aangeraden :

- de handleiding van hun fototoestel GRONDIG te lezen

- een beginnerscursus te volgen of gevolgd hebben zodat de basisbegrippen toch gekend zijn

 

Eventueel kan op aanvraag een extra bijeenkomst worden voorzien om beginners een basisopleiding te geven. Je vindt heel wat cursussen  (betalend en niet-betalend) op het internet, bijvoorbeeld http://www.digitalefotografietips.nl/basiscursus/. Ook op YouTube vind je (honderden), ook nederlandstalige, filmpjes.

bottom of page