Winny%20-%20Victor%20Van%20Woensel_edite

Over de club

Alles is gestart toen in 2014 twee bevriende fotografen de koppen bij elkaar staken om een fotoclub op te richten. Toen er een geschikte locatie werd gevonden was alles klaar om leden aan te werven.

 

Onze doelstellingen zijn:

  • fotografen stimuleren om zich technisch en esthetisch te vormen

  • fotografen de mogelijkheid bieden elkaar te ontmoeten

  • een vriendschappelijke band op te bouwen onder de leden en ze een ruime vrijheid geven

  • open staan voor vernieuwing

  • het aanleggen van een fotodatabase van de gemeente Edegem

  • het zoeken naar een eigenheid; hierbij trachten we de gemeente in beeld te brengen voor de toekomst